Emitel S.A.

Latest address

Roles
supplier
tenderer
Organization name
Emitel S.A.
Street address
Franciszka Klimczaka 1
Locality
Warszawa
Postal code
02-797
Country
PL

Organization in JSON

2020-06-29

Poland - Warsaw: Television broadcast transmission services

Buyer: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973

2020-06-15 award

Poland - Poznań: Radio broadcast transmission services

Buyer: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań S.A.

2020-06-15 award

Poland - Opole: Installation services of radio transmitters

Buyer: Radio Opole S.A.

2020-05-18 award

Poland - Warsaw: Television broadcast transmission services

Buyer: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973

2020-03-26

Poland - Warsaw: Television broadcast transmission services

Buyer: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973

2020-03-10

Poland - Warsaw: Television broadcast transmission services

Buyer: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973

2020-03-05 award

Poland - Warsaw: Radio broadcast transmission services

Buyer: Polskie Radio - Spółka Akcyjna

2020-02-19 award

Poland - Szczecin: Television and radio broadcast transmission services

Buyer: Polskie Radio Szczecin SA

2020-01-07 award

Poland - Warsaw: Data transmission services

Buyer: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

2019-10-25 award

Poland - Warsaw: Radio broadcast transmission services

Buyer: Polskie Radio - Spółka Akcyjna

EUR values shown above are here to give a unified view about each tender's value. As we calculate them based on a fixed currency rate from the past, real value may differ now. Please check the details pages for the real value in the original currency.