Estonia - Narva-Jõesuu: Repair and maintenance services of machinery

Release

ID
ocds-pyfy63:2018-492862:2018-492862
Date
2018-11-08
Language
ET
Tags
tender

Release in JSON

Tender

Title
Estonia - Narva-Jõesuu: Repair and maintenance services of machinery
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2018-12-11 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

1) Ettevõtja peab olema kantud oma asukohariigi äriregistrisse, kui see tuleneb ettevõtja asukohariigi õigusaktidest. Ettevõtja, kes peab oma asukohariigi õigusaktide kohaselt olema kantud äriregistrisse, esitab registreeringu olemasolu tõendava asjakohase tõendi ärakirja. Ettevõtja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registridokumendi ärakirja esitama.

Economic/financial eligibility:

1) Ettevõtja viimase kolme riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta (2017, 2016, 2015) netokäive peab igal majandusaastal olema olnud vähemalt 7 000 000 EUR aastas. Ettevõtja peab esitama viimase kolme riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta (2017, 2016, 2015) kinnitatud aruanded koos audiitori otsusega.

Technical/professional eligibility:

1) 1. Ettevõtjal on juhtivspetsialistid ja tööde tegemise eest vastutavad isikud, kellest:— vähemalt üks juhtivspetsialist või tööde tegemise eest vastutav isik tööde juhtimiseks vähemalt 89 kg/s jõudlusega tahkekütusel töötava katla küttepindade remondi osas;— vähemalt üks juhtivspetsialist või tööde tegemise eest vastutav isik tööde juhtimiseks vähemalt 89 kg/s jõudlusega tahkekütusel töötava katla pöörlevate mehhanismide hoolduse ja remondi osas;— vähemalt üks juhtivspetsialist või tööde tegemise eest vastutav isik tööde juhtimiseks vähemalt 89 kg/s jõudlusega tahkekütusel töötava katla tolmuvalmistamise seadmete hoolduse ja remondi osas;— vähemalt üks juhtivspetsialist või tööde tegemise eest vastutav isik tööde juhtimiseks vähemalt 89 kg/s jõudlusega tahkekütusel töötava katla armatuuri (klapid ja siibrid) hoolduse ja remondi osas;— vähemalt üks juhtivspetsialist või tööde tegemise eest vastutav isik tööde juhtimiseks vähemalt 89 kg/s jõudlusega tahkekütusel töötava katla isolatsiooni ja müüritise hoolduse ja remondi osas.Tuleb esitada vastav kinnitus ning juhtivspetsialistide ja tööde tegemise eest vastutavate isikute CV-d, milles on näidatud nende haridus- ja kutsekvalifikatsioonid.2. Ettevõtja peab omama oskustega ja kogemusega meeskonna juhti, kes on juhtinud 100 MWse katlaagregaadi remonti ja hooldust, – esitada vastavasisuline kinnituskiri ja meeskonna juhi CV, milles on näidatud tema haridus- ja kutsekvalifikatsioon.3) Ettevõtja peab olema hanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul täitnud tahkekütusel töötavate elektritootmisseadmete hoolduse- ja remondi töid kokku vähemalt 6 000 000 EUR eest. Ettevõtja peab esitama vastava kinnituse ning nimekirja olulisematest nimetatud tööde lepingutest, mis on ettevõtja poolt täidetud hanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul koos teabega nende maksumuse, kuupäevade ja teiste lepingupoolte kohta.2) Ettevõtja peab omama või hankelepingu kehtivuse perioodiks tagama teenuste osutamiseks vajalike töövahendite, seadmete ja tehnilise varustuse olemasolu - esitada vastavasisuline kinnituskiri või vastav kirjalik kokkulepe hankelepingu täitmiseks vajaliku tehnika omandamiseks või kasutusse võtmiseks.4) Partnerite kaasamine alltöövõtuna on lubatud. Juhul, kui ettevõtja kavatseb sõlmida allhankelepinguid, esitab ta andmete hankelepingu selle osa suuruse ja iseloomu kohta, mille suhtes ettevõtja kavatseb sõlmida allhankelepinguid.
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated procedure
Tender period
2018-11-08 - 2018-12-11

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2018-492862:obj:1
Classification
CPV / 50530000
Description
Eesti elektrijaama ja Balti elektrijaama katlaagregaatide tehnohoolduse ja remontide teostamine alates 1.1.2020–31.12.2021. Hankija jätab endale õiguse lepingu pikendamiseks kuni 31.12.2022 (teenuste kordamine perioodil 1.1.2022–31.12.2022).

Parties

Roles
buyer
Organization name
Enefit Energiatootmine AS
Street address
Keskterritooriumi
Locality
Narva-Jõesuu linn
Postal code
40107
Country
EE
Contact name
Natalja Beljajeva
E-mail
natalja.beljajeva@energia.ee
Phone
+372 56367281
Website
www.energia.ee

Organization data Organization in JSON