Poland - Warsaw: Medical practice services

Release

ID
ocds-pyfy63:2018-536126:2018-536126
Date
2018-12-05
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2018-536126
Releases
2018-12-05 (ocds-pyfy63:2018-536126:2018-536126)
2018-12-26 (ocds-pyfy63:2018-536126:2018-574897)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Warsaw: Medical practice services
Award criteria details
Not applicable
Award period
2018-12-18 - ?
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2018-12-05 - 2018-12-18

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2018-536126:obj:1
Classification
CPV / 85121000
Additional classifications
CPV / 85147000
CPV / 85148000
Description
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy w szczególności badań profilaktycznych, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników oraz kandydatów na pracowników kierowanych przez Pocztę Polską S.A. Pion Kapitału Ludzkiego Dział Doradztwa i Obsługi Kadrowej w Białymstoku oraz inne komórki kadrowe Poczty Polskiej S.A. Profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy będą objęci kandydaci i pracownicy Poczty Polskiej S.A. wg miejsca świadczenia pracy m.in. Suwałki i powiatów: suwalskiego, sejneńskiego. augustowskiego, ełckiego, gołdapskiego i oleckiego. Miejsce świadczenia usług: miasto Suwałki. Przewidywana ilość pracowników kierowanych na badania w okresie obowiązywania umowy wynosi 1217 osób.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Poczta Polska S.A.
Street address
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Locality
Warszawa
Postal code
00-940
Country
PL
Contact name
Anna Kozłowska, Karolina Prymaka
E-mail
zakupy_gdansk@poczta-polska.pl
Phone
+48 856623556
Website
Link

Organization data Organization in JSON