Czechia - Prague: Public road transport services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-120636:2019-120636
Date
2019-03-14
Language
CS
Tags
award

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-120636
Releases
2019-03-14 (ocds-pyfy63:2019-120636:2019-120636)

Releases in JSON

Tender

Title
Czechia - Prague: Public road transport services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Zadavatel zadává veřejnou zakázku ve smyslu § 63 odst. 3 písm. b), kdy předmět plnění veřejné zakázky může být splněn z technických důvodů pouze jediným dodavatelem, společností, která je zahrnuta do IDS JMK a na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Jihomoravským krajem a Adosa, a.s. lze plnit právě pouze společností Adosa, a.s.
Tender period
2019-03-14 - ?
Tenderers
Adosa, a.s.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-120636:obj:1
Classification
CPV / 60112000
Description
Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy (NAD) v úseku Sokolnice-Telnice – Brno hl. n., nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu vyloučeného úseku trati č. 300 Brno-Chrlice – Brno hl. n., kdy výluka byla zahájena dne 9.12.2018 s předpokládaným ukončením dne 14.12.2019. Předpokládaná doba plnění této veřejné zakázky je od 9.3.2019 do 14.12.2019 včetně. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu délky trvání NAD, resp. veřejné zakázky, v návaznosti na průběh trvání výluky a v návaznosti na případné ukončení Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené mezi Adosa, a.s. a Jihomoravským krajem.

Award

ID
ocds-pyfy63:2019-120636:award:0
Title
Smlouva na zajištění náhradní autobusové dopravy linkami IDS JMK 509, 610, 611 a 612 na trati Sokolnice-Telnice - Brno-Chrlice - Brno hl. n. - Adosa, a.s.
Date
2019-03-06
Status
active
Suppliers
Adosa, a.s.

Parties

Roles
buyer
Organization name
České dráhy, a.s.
Street address
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
Locality
Praha 1
Postal code
110 15
Country
CZ
Contact name
Ing. Štěpánka Vránová
E-mail
vranovas@gr.cd.cz
Phone
+420 727934970
Fax
+420 972233739
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
Adosa, a.s.
Street address
Zastávecká 1030
Locality
Rosice
Postal code
665 01
Country
CZ

Organization data Organization in JSON