Slovakia - Bratislava: Corporate finance and venture capital services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-120678:2019-120678
Date
2019-03-14
Language
SK

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-120678
Releases
2019-03-14 (ocds-pyfy63:2019-120678:2019-120678)
2019-04-05 (ocds-pyfy63:2019-120678:2019-161102)

Releases in JSON

Tender

Title
Slovakia - Bratislava: Corporate finance and venture capital services
Award criteria details
Other
Award period
2019-05-10 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Podmienky sú uvedené v dokumentoch k obstarávaniu.
Main procurement category
services
Procurement method details
Concession award procedure
Tender period
2019-03-14 - 2019-05-10
Value
222 600 000.00 EUR
Minimum value
222 600 000.00 EUR

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-120678:obj:1
Classification
CPV / 66122000
Additional classifications
CPV / 71320000
CPV / 70110000
CPV / 45000000
CPV / 79993000
Description
Predmetom zákazky bude:a) Projektovanie, výstavba, financovanie, prevádzka a údržba nového väzenského zariadenia v súčasnom areáli Otvoreného oddelenia Sabová - Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce.b) Vybudovanie infraštruktúry a dodržovanie stanovených štandardov kvality počas celej doby prevádzky.c) Zabezpečenie údržby a prevádzky infraštruktúry podľa zmluvne stanovených výkonových a kvalitatívnych požiadaviek verejného obstarávateľa.d) Vytvorenie pracovných miest pre odsúdených, zaraditeľných do práce.e) Koncesná zmluva bude vyžadovať, aby po uplynutí koncesnej doby bola infraštruktúra Projektu a budovy väzenského zariadenia vrátená späť do prevádzky verejnému sektoru v kvalite, pri ktorej nebudú vyžadované nadmerné výdavky na obnovu a údržbu. Vlastníkom infraštruktúry bude po celú dobu výstavby a prevádzky Slovenská republika.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Street address
Šagátova 1
Locality
Bratislava-Ružinov
Postal code
813 04
Country
SK
Contact name
Mgr. Zdenka Rumanová
E-mail
obstaravaniegr@zvjs.sk
Phone
+421 20831803
Website
Link

Organization data Organization in JSON