Czechia - Prague: Public road transport services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-123349:2019-123349
Date
2019-03-15
Language
CS
Tags
award

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-123349
Releases
2019-03-15 (ocds-pyfy63:2019-123349:2019-123349)
2019-04-12 (ocds-pyfy63:2019-123349:2019-174124)

Releases in JSON

Tender

Title
Czechia - Prague: Public road transport services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Zadavatel zadává veřejnou zakázku ve smyslu § 63 odst. 3 písm. b), kdy předmět plnění veřejné zakázky může být splněn z technických důvodů pouze jediným dodavatelem, společností, která je zahrnuta do IDS JMK a na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Jihomoravským krajem a BDS-BUS, s.r.o. lze plnit právě pouze společností BDS-BUS, s.r.o.
Tender period
2019-03-15 - ?
Tenderers
BDS-BUS, s.r.o.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-123349:obj:1
Classification
CPV / 60112000
Description
Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy (NAD) v úseku Sokolnice-Telnice – Brno hl. n. nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu vyloučeného úseku trati č. 300 Brno-Chrlice – Brno hl. n., kdy výluka byla zahájena dne 9.12.2018 s předpokládaným ukončením dne 14.12.2019. Předpokládaná doba plnění této veřejné zakázky je od 9.3.2019 do 14.12.2019 včetně. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu délky trvání NAD, resp. veřejné zakázky, v návaznosti na průběh trvání výluky a v návaznosti na případném ukončení Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené mezi BDS-BUS, s.r.o. a Jihomoravským krajem.

Award

ID
ocds-pyfy63:2019-123349:award:0
Title
Smlouva na zajištění náhradní autobusové dopravy linkami IDS JMK 509, 610, 611 a 612 na trati Sokolnice-Telnice - Brno-Chrlice - Brno hl. n. - BDS-BUS, s.r.o.
Date
2019-03-07
Status
active
Suppliers
BDS-BUS, s.r.o.

Parties

Roles
buyer
Organization name
České dráhy, a.s.
Street address
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
Locality
Praha 1
Postal code
110 15
Country
CZ
Contact name
Ing. Štěpánka Vránová
E-mail
vranovas@gr.cd.cz
Phone
+420 727934970
Fax
+420 972233739
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
BDS-BUS, s.r.o.
Street address
Vlkovská 334
Locality
Velká Bíteš
Postal code
595 01
Country
CZ

Organization data Organization in JSON