Czechia - Teplice: Architectural, construction, engineering and inspection services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-223625:2019-223625
Date
2019-05-14
Language
CS
Tags
award

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-223625
Releases
2019-05-14 (ocds-pyfy63:2019-223625:2019-223625)

Releases in JSON

Tender

Title
Czechia - Teplice: Architectural, construction, engineering and inspection services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2019-05-14 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-223625:obj:1
Classification
CPV / 71000000
Description
V rámci zpracované studie „Posouzení dopadů plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów na zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod na území ve správě SVS a.s. a návrh souvisejících opatření“ (Studie Turów), kterou si nechal zadavatel zpracovat v souvislosti s plánovaným rozšířením těžby hnědého uhlí v lomu Turów (Polsko), byla identifikována potřebná investiční opatření, pro jejichž přípravu lze získat státní podporu v rámci podprogramu 129 304 MZe ČR. Předmětem veřejné zakázky je zajištění projektové a inženýrské přípravy opatření l.b a I.e dle Studie Turów spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění územního rozhodnutí (UR), zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), zajištění stavebního povolení (SP) a zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s detailními položkami a se soupisem prací (DVZ). Bližší informace ohledně předmětu plnění této sektorové veřejné zakázky jsou uvedeny v ZD.

Award

ID
ocds-pyfy63:2019-223625:award:0
Title
LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów – zásobení vodou; zajištění projektové a inženýrské přípravy opatření I.b a I.e dle Studie Turów - III
Date
2019-05-09
Status
active

Parties

Roles
buyer
Organization name
Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Street address
Přítkovská 1689
Locality
Teplice
Postal code
415 50
Country
CZ
Contact name
Edita Stýblová
E-mail
styblova@consultcare.cz
Website
Link

Organization data Organization in JSON