Poland - Poznań: Pipeline-design services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-223635:2019-223635
Buyer
Aquanet SA
Date
2019-05-14
Language
PL
Tags
award

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-223635
Releases
2019-05-14 (ocds-pyfy63:2019-223635:2019-223635)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Poznań: Pipeline-design services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2019-05-14 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-223635:obj:1
Classification
CPV / 71322200
Additional classifications
CPV / 71248000
CPV / 71320000
Description
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Suchy Las w ramach zadania inwestycyjnego nr 3-16-15-205-1 Suchy Las – sieć wodociągowa w rejonie ul. Obornickiej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.Szczegółowe wymagania dotyczące Przedmiotu Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące rozwiązań projektowych zawarte są w warunkach technicznych wydanych przez AQUANET SA stanowiących podstawę projektowania.W ramach nadzoru autorskiego należy przewidzieć:• Karty nadzoru z pobytem na budowie – 15 Kart Nadzoru• Karty nadzoru bez pobytu na budowie – 15 Kart NadzoruŁącznie wszystkich kart nadzoru 30W przypadku konieczności zwiększenia ilości pobytów na budowie lub zwiększenia ilości kart nadzoru bez pobytu na budowie, do rozliczeń zostaną przyjęte ceny jednostkowe z Umowy o sprawowanie nadzoru autorskiego na ww. zadania, przy czym ceny te będą obowiązywały dla nie więcej niż 50 % ilości Kart Nadzoru z pobytem na budowie i nie więcej niż 50 % ilości Kart Nadzoru bez pobytu na budowie przedstawionych powyżej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Części II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Award

ID
ocds-pyfy63:2019-223635:award:0
Title
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Obornickiej w Suchym Lesie
Status
cancelled

Parties

Roles
buyer
Organization name
Aquanet SA
Street address
Dolna Wilda 126
Locality
Poznań
Postal code
61-492
Country
PL
Contact name
Ewa Turzańska - Oleksyn
E-mail
ewa.turzanska-oleksyn@aquanet.pl
Phone
+48 618359233
Website
www.aquanet.ezamawiajacy.pl

Organization data Organization in JSON