Czechia - Olomouc: Operation of water supplies

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-223682:2019-223682
Date
2019-05-14
Language
CS

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-223682
Releases
2019-05-14 (ocds-pyfy63:2019-223682:2019-223682)

Releases in JSON

Tender

Title
Czechia - Olomouc: Operation of water supplies
Award criteria details
Other
Award period
2019-06-06 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel, který předloží:a) dle § 77 odst. 1 ZZVZ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,b) dle § 77 odst. 2 ZZVZ doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v rozsahu odpovídajícím předmětu koncese, tj. příslušné živnostenské oprávnění provozovat živnost volnou v oboru činností:— provozování vodovodů a kanalizací a— nakládání s odpady (vyjma s nebezpečnými odpady) podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nebo jiné příslušné ekvivalentní oprávnění.Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení koncesního řízení.
Main procurement category
services
Procurement method details
Concession award procedure
Tender period
2019-05-14 - 2019-06-06
Value
1 210 000 000.00 CZK
Minimum value
1 210 000 000.00 CZK

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-223682:obj:1
Classification
CPV / 65130000
Description
Předmětem veřejné zakázky je zajištění bezpečného a plynulého provozování Vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví Zadavatele, a to v souladu s národní legislativou, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Strategickým cílem Zadavatele je zajištění efektivního způsobu provozování Vodohospodářského majetku pro období 5 let nalezením profesně zdatného partnera s příslušnou kvalifikací a zkušeností.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Street address
Tovární 1059/41
Locality
Olomouc-Hodolany
Postal code
772 11
Country
CZ
Contact name
Ing. Lukáš Drbola
E-mail
drbola@vrv.cz
Phone
+420 605294528
Website
Link

Organization data Organization in JSON