Latvia - Riga: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-270346:2019-270346
Date
2019-06-10
Language
LV
Tags
award

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-270346
Releases
2019-06-10 (ocds-pyfy63:2019-270346:2019-270346)

Releases in JSON

Tender

Title
Latvia - Riga: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Lai nodrošinātu ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, SIA “Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva” nepārtraukti 24 stundas diennaktī tiek veikta notekūdeņu attīrīšana, kā rezultātā tiek saražotas notekūdeņu dūņas, ko savukārt nepieciešams apsaimniekot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 2. maija noteikumos Nr. 362 „Par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” noteiktajā kārtībā. Minēto Ministru kabineta noteikumu prasību izpildei SIA “Rīgas ūdens” organizēja atklātu konkursu “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” notekūdeņu dūņu utilizācija”, iep.id.Nr.RŪ-2019/43, kā rezultātā par vispārīgās vienošanās dalībniekiem tika noteikti 3 pretendenti, tai skaitā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Delagri”, reģ. 50003392641, kura piedāvāja veikt notekūdeņu dūņu utilizācijas un transportēšanas pakalpojumus par zemāko cenu. 21.5.2019. tika saņemts iesniegums no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Delagri” par ierobežojošiem apstākļiem pakalpojumu sniegšanai, kas saistīti ar lauksaimniecisko kultūru audzēšanu un mēslojuma iestrādes īsajiem periodiem vasaras sausajos mēnešos, norādot notekūdeņu dūņu transportēšanas uzsākšanas pēdējo termiņu – 22. kalendāra nedēļu, kas ir 2019. gada 27. maijs līdz 2. jūnijs. No minētā secināms, ka pēc tam, kad atklāta konkursa “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” notekūdeņu dūņu utilizācija”, iep.id.Nr.RŪ-2019/43, ietvaros tiks noslēgta vispārīgās vienošanās, kas būs ne agrāk kā 2019. gada 5. jūnijā, kā arī izsūtīti atsevišķie uzaicinājumi, lai noslēgtu pakalpojumu līgumus, kas prasīs vēl papildu laiku, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Delagri” nevarēs piedāvāt visa SIA “Rīgas ūdens” nepieciešamā dūņu apjoma utilizāciju un transportēšanu iepriekš minēto tehnoloģisko apstākļu dēļ. Vienlaikus SIA “Rīgas ūdens” nevar būt pārliecināta par to, ka pārējie divi pretendenti vispārīgās vienošanās ietvaros spēs nodrošināt visa nepieciešamā dūņu apjoma utilizēšanu. Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantam kapitālsabiedrībai jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, tās rīcībai jābūt tādai, lai mērķiSasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. Pamatojoties uz minēto, SIA “Rīgas ūdens” nepieciešams saņemt dūņu utilizācijas un transportēšanas pakalpojumus par iespējami zemāku cenu, izvēloties ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu.
Tender period
2019-06-10 - ?
Tenderers
SIA "Delagri"

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-270346:obj:1
Classification
CPV / 90000000
Description
Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” 6 000 tonnu notekūdeņu dūņu utilizācija un transportēšana.

Award

ID
ocds-pyfy63:2019-270346:award:0
Title
Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” 6 000 tonnu notekūdeņu dūņu utilizācija
Date
2019-06-03
Status
active
Suppliers
SIA "Delagri"

Parties

Roles
buyer
Organization name
SIA "Rīgas ūdens"
Street address
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1
Locality
Rīga
Postal code
LV-1495
Country
LV
Contact name
Vita Rubene
E-mail
office@rigasudens.lv
Phone
+371 67088555
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
SIA "Delagri"
Street address
“Ausekļi”, Glūdas pagasts
Locality
Jelgavas novads
Postal code
LV-3040
Country
LV
E-mail
delagri@ilva.lv
Phone
+371 29474447

Organization data Organization in JSON