Poland - Gdansk: Software implementation services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-270413:2019-270413
Date
2019-06-10
Language
PL

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-270413
Releases
2019-06-10 (ocds-pyfy63:2019-270413:2019-270413)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Gdansk: Software implementation services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 1) w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. b) ustawy. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.Zastosowanie trybu publicznego z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych w przedmiotowej sprawie wynika z tego, że:— Apator Rector Sp. z o.o. posiada wyłączne prawa autorskie dotyczące rozbudowy i modyfikacji oprogramowania w systemie SID.— Apator Rector Sp. z o.o. jest właścicielem kodów źródłowych do wszystkich modułów w systemie SID.— Apator Rector Sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu wdrożenia funkcjonalności repozytorium obiektów i topologii sieci ROiTS z generowaniem identyfikatorów mRID w całości zadanie zrealizuje w systemie SID.— nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.
Tender period
2019-06-10 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-270413:obj:1
Classification
CPV / 72263000
Description
Opracowanie, wykonanie i wdrożenie jednego repozytorium obiektów i topologii sieci (w skrócie ROiTS) z tworzeniem unikalnego identyfikatora Master mRID. Rozwiązanie realizowane przez funkcjonalność Repozytorium Obiektów i Topologii Sieci (ROiTS) z generatorem identyfikatorów mRID w systemie SID powinno pozwolić na przekazywanie danych z systemu SID do innych systemów (np. SCADA) w oparciu o model CIM oraz zapewniać unikalny identyfikator (mRID) dla ustalonych elementów w zewnętrznych systemach Zamawiającego.

Award

ID
ocds-pyfy63:2019-270413:award:0
Date
2019-03-13
Status
active

Parties

Roles
buyer
Organization name
Energa-Operator SA
Street address
ul. Marynarki Polskiej 130
Locality
Gdańsk
Postal code
80-857
Country
PL
Contact name
Bartosz Okuniewski
E-mail
bartosz.okuniewski@energa.pl
Website
Link

Organization data Organization in JSON