Poland - Zabrze: Pipeline-design services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-325490:2019-325490
Date
2019-07-11
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-325490
Releases
2019-07-11 (ocds-pyfy63:2019-325490:2019-325490)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Zabrze: Pipeline-design services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2019-08-12 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa tego warunku.

Economic/financial eligibility:

Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej w wysokości złożonej oferty brutto, jednak nie mniej niż 200 000 PLN (dwieście tysięcy).
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2019-07-11 - 2019-08-12
Value
180 000.00 PLN
Minimum value
180 000.00 PLN

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-325490:obj:1
Classification
CPV / 71322200
Description
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: UP/00251068/Żywiec/Sporysz/Kopernika/Reymonta/Wyspiańskiego/etap V— Gazociąg śr/c Dn 40 PE o długości L = ok. 220 mb.— Gazociąg śr/c Dn 63 PE o długości L = ok. 1 560 mb.— Gazociąg śr/c Dn 90 PE o długości L = ok. 1 500 mb.— Przyłącze śr/c Dn 25 PE o długości L = ok. 270 mb / 18 szt. po 15 mb każdeDodatkowe informacje: w miejscach włączeń do istniejących gazociągów zabudować układy zaporowo–upustowe dlaDn 90 – 80 ST, dla Dn 63 – 50 ST, dla Dn 40 – 32 STUwaga: miejsce włączenia – gazociąg śr/c PE Dn 250 – Żywiec Pola Lisickich

Parties

Roles
buyer
Organization name
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Street address
ul. Szczęść Boże 11
Locality
Zabrze
Postal code
41-800
Country
PL
Contact name
Tomasz Kozak
E-mail
tomasz.kozak@psgaz.pl
Phone
+48 323985580
Website
Link

Organization data Organization in JSON