Poland - Warsaw: Support services for railway transport

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-383993:2019-383993
Date
2019-08-13
Language
PL

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-383993
Releases
2019-08-13 (ocds-pyfy63:2019-383993:2019-383993)
2019-10-31 (ocds-pyfy63:2019-383993:2019-518769)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Warsaw: Support services for railway transport
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Zamówienie zostanie udzielone w trybie zam. z wolnej ręki na podst. art. 134 ust. 6 pkt 1, w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Powyższa, wynikająca z ustawy Pzp przesłanka udzielenia zamówienia występuje w przypadku przedmiotowego postępowania. Należy wskazać, że nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze względem wykonania zamówienia przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o. (dalej jako ŁKA), a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Żaden inny podmiot nie ma realnej możliwości świadczenia usługi przewozu w pociągach uruchamianych przez ŁKA poza ww. przewoźnikiem. Zgodnie z publikowanym przez Zarządcę Infrastruktury, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe rozkładem jazdy pociągów przy danej godzinie odjazdu umieszcza się dane nt. relacji i kategorii pociągu oraz przewoźnika, który dany pociąg uruchamia np. ŁKA. Informacje te oznaczają, że danej usługi nie może świadczyć inny przewoźnik niż określony w rozkładzie jazdy, czyli ŁKA. Jedynie ŁKA dysponuje obecnie niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem, a przez to jako jedyny Wykonawca, w danym czasie, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, może wykonać przedmiotowe zamówienie. Zamawiający prowadzi kasy biletowe, w których ma techniczną możliwość do zawierania umów przewozu osób i rzeczy (bilety na przejazd/przewóz) zarówno na połączenia obsługiwane przez własne pociągi, jak i na połączenia kolejowe obsługiwane odpowiednio przez pociągi drugiego z przewoźników. Kasy te są również przystosowane do udzielana informacji w zakresie połączeń wspólnie obsługiwanych przez obu przewoźników(wymaganych przepisami Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczącego praw i obowiązków podróżnych w ruchu kolejowym (Dz.Urz. UE L 315 z 3.12.2007, str. 14 z późn. zm.).
Tender period
2019-08-13 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-383993:obj:1
Classification
CPV / 63711000
Description
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kolejowych usług przewozowych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o. na rzecz „PKP Intercity” S.A.

Award

ID
ocds-pyfy63:2019-383993:award:0
Title
Świadczenie przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o. kolejowych usług przewozowych na rzecz PKP Intercity S.A.
Date
2019-08-07
Status
active

Parties

Roles
buyer
Organization name
„PKP Intercity” S.A.
Street address
Al. Jerozolimskie 142 A
Locality
Warszawa
Postal code
02-305
Country
PL
Contact name
Anna Markiewicz-Busse
E-mail
anna.markiewicz@intercity.pl
Website
Link

Organization data Organization in JSON