Czechia - Prague: Public road transport services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-472848:2019-472848
Date
2019-10-08
Language
CS
Tags
award

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-472848
Releases
2019-10-08 (ocds-pyfy63:2019-472848:2019-472848)

Releases in JSON

Tender

Title
Czechia - Prague: Public road transport services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Zadavatel zadává veřejnou zakázku ve smyslu § 63 odst. 3 písm. b) zákona, kdy předmět plnění veřejné zakázky může být splněn z technických důvodů pouze jediným dodavatelem, společností, která je zahrnuta do IDS JMK a na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Jihomoravským krajem a Vydos BUS, a.s. lze plnit právě pouze společností Vydos BUS, a.s.
Tender period
2019-10-08 - ?
Tenderers
Vydos BUS, a.s.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-472848:obj:1
Classification
CPV / 60112000
Description
Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy (NAD) v úseku Sokolnice-Telnice – Brno hl. n. a Brno-Chrlice – Brno hl. n., nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu vyloučeného úseku trati č. 300 Brno-Chrlice – Brno hl. n., kdy výluka byla zahájena dne 9.12.2018 s předpokládaným ukončením dne 14.12.2019. Veřejná zakázka bezprostředně navazuje časově a provozně na náhradní autobusovou dopravu zajišťovanou prodlouženými linkami IDS JMK na základě uzavřené Smlouvy o náhradní autobusové dopravě č. S-015-19-0062093-ZK-VR006 ve znění pozdějších dodatků, s dopravcem Vydos BUS, a.s. s platností od 9.3.2019 do 30.9.2019.Na základě potřeby zajistit i nadále náhradní autobusovou dopravu ve výše uvedeném úseku na linkách IDS JMK 509, 610, 611 a 612 je nutné uzavřít novou smlouvu s předpokládanou dobou plnění veřejné zakázky od 1.10.2019. do 14.12.2019 včetně.

Award

ID
ocds-pyfy63:2019-472848:award:0
Title
Smlouva na zajištění náhradní autobusové dopravy linkami IDS JMK 509, 610, 611 a 612 na trati Sokolnice-Telnice – Brno-Chrlice – Brno hl. n. – Vydos BUS, a.s. od 1.10.2019
Date
2019-09-30
Status
active
Suppliers
Vydos BUS, a.s.

Parties

Roles
buyer
Organization name
České dráhy, a.s.
Street address
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
Locality
Praha 1
Postal code
110 15
Country
CZ
Contact name
Ing. Štěpánka Vránová
E-mail
vranovas@gr.cd.cz
Phone
+420 727934970
Fax
+420 972233739
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
Vydos BUS, a.s.
Street address
Jiřího Wolkera 416/1
Locality
Vyškov
Postal code
682 01
Country
CZ

Organization data Organization in JSON