Poland - Konstancin-Jeziorna: Electricity distribution and related services

Release

ID
ocds-pyfy63:2020-015114:2020-015114
Date
2020-01-13
Language
PL
Tags
award

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2020-015114
Releases
2020-01-13 (ocds-pyfy63:2020-015114:2020-015114)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Konstancin-Jeziorna: Electricity distribution and related services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 9c ust. 2 ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako pełniąca funkcje operatora systemu przesyłowego (OSP), jest zobowiązana m.in. do zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz do utrzymywania właściwych parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej w (KSE). Szczegółowe wymagania w tym zakresie określają krajowe regulacje prawne, w tym przede wszystkim akty wykonawcze do ustawy – Prawo Energetyczne oraz zasady pracy połączonych systemów elektroenergetycznych w Europie kontynentalnej, określone przez międzynarodową organizację ENTSO-E (The European Network of Transmission System Operators for Electricity).Zadania w powyższym zakresie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. realizuje między innymi poprzez zarządzanie ograniczeniami sieciowymi, w ramach czego jest wykorzystywana usługa dyspozycyjności jednostek wytwórczych (nazywana dalej również „usługa”). usługa służy do zapewnienia minimalnych, niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy KSE, wielkości generacji mocy czynnej oraz mocy biernej w poszczególnych „miejscach sieci” (węzłach lub obszarach skupiających określone węzły). Zakup usługi odbywa się według zasad określonych w: (i) instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej (IRiESP), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, oraz (ii) umowie o świadczenie usługi.W celu skutecznej i efektywnej realizacji zadań w zakresie zarządzania ograniczeniami sieciowymi, OSP zawiera umowy o świadczenie usługi z wytwórcami, których jednostki muszą produkować energię w ilościach zdeterminowanych przez względy bezpieczeństwa funkcjonowania KSE, a jednocześnie charakteryzują się kosztami produkcji energii elektrycznej przewyższającymi ceny rynkowe (trwale bądź okresowo). Umowy o świadczenie usługi zapewniają wymagana z punktu widzenia bieżącego bezpieczeństwa KSE dyspozycyjność określonych jednostek wytwórczych.Konieczność świadczenia usługi dyspozycyjności jednostek wytwórczych przez Wykonawcę wynika z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, tj. z warunków pracy KSE, a w szczególności wymagań w zakresie zapewnienia bieżącego bezpieczeństwa pracy KSE.
Tender period
2020-01-13 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2020-015114:obj:1
Classification
CPV / 65300000
Description
Usługi systemowe w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. od Zespół Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin S.A.

Award

ID
ocds-pyfy63:2020-015114:award:0
Title
Świadczenie usług systemowych w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. od Zespół Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin S.A.
Date
2019-12-10
Status
active

Parties

Roles
buyer
Organization name
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – Departament Zakupów
Street address
ul. Warszawska 165
Locality
Konstancin-Jeziorna
Postal code
05-520
Country
PL
Contact name
Kamila Kapuścińska-Oneksiak
E-mail
kamila.kapuscinska-oneksiak@pse.pl
Fax
+48 222422169
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
Zespół Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin S.A.
Street address
Kazimierska 45
Locality
Konin
Postal code
62-510
Country
PL

Organization data Organization in JSON