Czechia - Prague: Gas turbines

Release

ID
ocds-pyfy63:2020-015118:2020-015118
Buyer
ČEZ, a.s.
Date
2020-01-13
Language
CS
Tags
award

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2020-015118
Releases
2020-01-13 (ocds-pyfy63:2020-015118:2020-015118)

Releases in JSON

Tender

Title
Czechia - Prague: Gas turbines
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Na základě Affirmation Letter ze dne 5.6.2018 je jediným možným dodavatelem modifikací pro plynové turbíny typ Siemens SGT5-4000F společnost Siemens AG (výrobce plynové turbíny dle EPC dodávky pro elektrárnu Počerady), jejímž výhradním zastoupením ke dni vypsání zakázky byla v České republice firma Siemens, s.r.o. 2. Navrhovaný dodavatel je rovněž vlastníkem veškeré výrobní a konstrukční dokumentace turbín Siemens SGT5-4000F o výkonu 284MWe, včetně výroby jejich náhradních dílů a příslušenství, a je vlastníkem veškeré dokumentace a postupů pro provádění úprav, které je nutné pro plnění předmětu této veřejné zakázky, a tedy je jediným nositelem know-how.Zadavatel prověřil, ve smyslu ustanovení § 63 odst. 4 ZZVZ, že nelze využít jiného postupu a konstatuje, že nestanovil zadávací podmínky VZ s cílem vyloučit hospodářskou soutěž, z důvodu, že má znalost relevantního trhu týkajícího se možnosti provedení předmětu VZ na tomto typu turbín, jak je uvedeno výše, zadavatel tedy nemůže postupovat jinak, než zakázku zadat výrobci původního zařízení, který je výhradním vlastníkem výrobní dokumentace k původnímu zařízení. Dodávku VZ nemůže uskutečnit žádný jiný dodavatel na trhu.
Tender period
2020-01-13 - ?
Tenderers
Siemens, s.r.o.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2020-015118:obj:1
Classification
CPV / 42112300
Description
Předmětem veřejné zakázky je technická modifikace plynových turbín typ SGT5 4000F instalovaných v Elektrárně Počerady, vyrobených ve výrobním závodě Siemens AG a dodaných v roce 2011 a 2012 f. Siemens, s.r.o., za účelem navýšení jejich instalovaného výkonu.

Award

ID
ocds-pyfy63:2020-015118:award:0
Title
PPC – Gas Turbine service pack 8 Upgrade
Date
2019-12-17
Status
active
Suppliers
Siemens, s.r.o.

Parties

Roles
buyer
Organization name
ČEZ, a.s.
Street address
Duhová 1444/2
Locality
Praha
Postal code
140 00
Country
CZ
Contact name
Mgr. Petra Neklapilová
E-mail
petra.neklapilova@cez.cz
Phone
+420 492112627
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
Siemens, s.r.o.
Street address
Siemensova 2715 1
Locality
Praha
Postal code
155 00
Country
CZ
E-mail
siemens.cz@siemens.com
Phone
+420 800909090
Website
Link

Organization data Organization in JSON