Poland - Warsaw: Medical practice services

Release

ID
ocds-pyfy63:2020-015150:2020-015150
Date
2020-01-13
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2020-015150
Releases
2020-01-13 (ocds-pyfy63:2020-015150:2020-015150)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Warsaw: Medical practice services
Award criteria details
Not applicable
Award period
2020-01-27 - ?
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2020-01-13 - 2020-01-27

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2020-015150:obj:1
Classification
CPV / 85121000
Description
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy świadczonych na rzecz Poczty Polskiej S.A. na terenie miasta Polkowice.Przewidywana liczba pracowników kierowanych na badania (z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów badań dla poszczególnych grup zawodowych w Poczcie Polskiej S.A.) w okresie 36 miesięcy wynosi 637 pracowników.Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi – 1.3.2020 r.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają załączniki do niniejszej SIWZ, w szczególności:1) opis przedmiotu zamówienia – stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ;2) formularz cenowy – stanowiący Załącznik nr 3;3) projekt umowy wraz z załącznikami – stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Poczta Polska S.A.
Street address
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Locality
Warszawa
Postal code
00-940
Country
PL
Contact name
Dariusz Haglauer – Poczta Polska S.A., Biuro Zamówień, Dział Realizacji Postępowań Terenowych
E-mail
zakupy.katowice@poczta-polska.pl
Phone
+48 713471895
Website
www.poczta-polska.pl

Organization data Organization in JSON