Poland - Zabrze: Pipeline-design services

Release

ID
ocds-pyfy63:2020-144636:2020-144636
Date
2020-03-25
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2020-144636
Releases
2020-03-25 (ocds-pyfy63:2020-144636:2020-144636)
2020-03-27 (ocds-pyfy63:2020-144636:2020-149668)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Zabrze: Pipeline-design services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2020-04-27 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa tego warunku.

Economic/financial eligibility:

Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej w wysokości złożonej oferty brutto, nie mniej niż 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2020-03-25 - 2020-04-27
Value
230 000.00 PLN
Minimum value
230 000.00 PLN

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2020-144636:obj:1
Classification
CPV / 71322200
Description
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:PT/UP/00334325/Gazyfikacja/Częstochowa/Powstańców Warszawy/Gazownia Częstochowa/budowa gazociągu śr/cUP/00334325/Gazyfikacja/Częstochowa/Powstańców Warszawy• Gazociąg śr/c Dn 40 PE o długości L=ok. 293 mb.• Gazociąg śr/c Dn 63 PE o długości L=ok. 2 652 mb.• Gazociąg śr/c Dn 225 PE o długości L=ok. 1 635 mb.Uwaga: miejsce włączenia: gazociąg śr/c Dn 315 PE w miejscowości Częstochowa ul. Rzędziana-Zawiszy.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Street address
ul. Szczęść Boże 11
Locality
Zabrze
Postal code
41-800
Country
PL
Contact name
Tomasz Kozak
E-mail
tomasz.kozak@psgaz.pl
Phone
+48 323985580
Website
Link

Organization data Organization in JSON