Czechia - Prague: IT services: consulting, software development, Internet and support

Release

ID
ocds-pyfy63:2020-144639:2020-144639
Date
2020-03-25
Language
CS
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2020-144639
Releases
2020-03-25 (ocds-pyfy63:2020-144639:2020-144639)
2020-04-10 (ocds-pyfy63:2020-144639:2020-173245)

Releases in JSON

Tender

Title
Czechia - Prague: IT services: consulting, software development, Internet and support
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender
Award period
2020-04-20 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZProfesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží:a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; ab) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této Veřejné zakázky.
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated procedure
Tender period
2020-03-25 - 2020-04-20
Value
17 000 000.00 CZK
Minimum value
17 000 000.00 CZK

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2020-144639:obj:1
Classification
CPV / 72000000
Additional classifications
CPV / 72212000
CPV / 72710000
CPV / 51610000
Description
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka a zajištění funkčnosti IT technologie - Queue monitoring system, pro potřeby letiště Praha/Ruzyně, který bude odpovídat funkční a technické specifikaci Zadávací dokumentace a bude poskytovat přesný monitoring a provozní informace ohledně kvality terminálových procesů s výsledkem přesných, spolehlivých a kontinuálních informací v reálném čase ohledně čekacích dob a toku cestujících v jednotlivých kritických bodech, jako jsou pasové kontroly, centrální bezpečnostní kontrola a odbavovací přepážky (dále také jako „QMS“). Tato data budou sloužit jako základ pro zlepšení aktuální provozní situace, optimalizaci stávajících provozních terminálových kapacit a zvýšení informovanosti a kvality poskytovaných služeb pro své cestující. Dodavatel zabezpečení jak hardware a software systému, tak i následné servisní podpory pro daný IT systém pro dobu min. 96 měsíců od úspěšné implementace QMS.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Letiště Praha, a.s.
Street address
K letišti 1019/6, Ruzyně
Locality
Praha 6
Postal code
161 00
Country
CZ
Contact name
Dagmar Kellerová
E-mail
dagmar.kellerova@prg.aero
Website
Link

Organization data Organization in JSON