Poland - Czeladź: Sewage removal services

Release

ID
ocds-pyfy63:2020-144671:2020-144671
Date
2020-03-25
Language
PL
Tags
award

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2020-144671
Releases
2020-03-25 (ocds-pyfy63:2020-144671:2020-144671)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Czeladź: Sewage removal services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Zgodnie z treścią art. 50 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE podmioty zamawiające mogą stosować procedurę negocjacyjną bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie jeżeli roboty budowlane, dostawy lub usługi mogą zostać zrealizowane wyłącznie przez określonego Wykonawcę z powodu braku konkurencji ze względów technicznych.Ze względu na wartość zamówienia przekraczającą kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych, przedmiotowe postępowanie przeprowadzono z zastosowaniem trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z art. 134 ust. 1 oraz ust. 6 pkt 1 ww. ustawy.Zgodnie z ww. przepisami Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie może – z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (lit. a) – być realizowane tylko przez jednego Wykonawcę, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. W przypadku niniejszego zamówienia spełnione są przesłanki wskazane w ww. przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, ponieważ niniejsze zamówienie ma na celu zagwarantowanie niezakłóconego odbioru ścieków z terenu gminy Czeladź do Oczyszczalni Ścieków Dąbrówka Mała – „Centrum” w Katowicach, a jedynym zakładem zdolnym wykonać przedmiotowe zamówienie z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, tj. ze względu na istniejącą infrastrukturę, jest Wykonawca: Katowickie Wodociągi S.A. z siedzibą w Katowicach, 40-335, ul. Obrońców Westerplatte 89, POLSKA – posiadający monopol naturalny na usługę odprowadzenia ścieków z terenu gminy Czeladź do wskazanej oczyszczalni w Katowicach. Zamawiający nie dysponuje inną infrastrukturą techniczną, umożliwiającą zrealizowanie przedmiotu zamówienia w alternatywny sposób.
Tender period
2020-03-25 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2020-144671:obj:1
Classification
CPV / 90410000
Description
Przedmiotem zamówienia jest: hurtowe odprowadzenie ścieków z terenu gminy Czeladź do Oczyszczalni Ścieków Dąbrówka Mała – „Centrum” w Katowicach. Zamawiający przewiduje odprowadzenie ścieków na ww. oczyszczalnię w ilości 797 500 m33

Award

ID
ocds-pyfy63:2020-144671:award:0
Title
Hurtowe odprowadzenie ścieków z terenu gminy Czeladź do Oczyszczalni Ścieków Dąbrówka Mała – „Centrum” w Katowicach
Date
2020-02-28
Status
active

Parties

Roles
buyer
Organization name
Czeladzkie Wodociągi spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Street address
ul. Będzińska 64
Locality
Czeladź
Postal code
41-250
Country
PL
Contact name
Marcin Fabijański
E-mail
sekretariat@wodociagi.czeladz.pl
Phone
+48 322698951
Fax
+48 322698968
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
Katowickie Wodociągi S.A.
Street address
ul. Obrońców Westerplatte 89
Locality
Katowice
Postal code
40-335
Country
PL
E-mail
bok@wodociagi.katowice.pl

Organization data Organization in JSON