Poland - Warsaw: Repair and maintenance services of security equipment

Release

ID
ocds-pyfy63:2020-302528:2020-302528
Date
2020-06-29
Language
PL

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2020-302528
Releases
2020-06-29 (ocds-pyfy63:2020-302528:2020-302528)
2020-09-08 (ocds-pyfy63:2020-302528:2020-421413)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Warsaw: Repair and maintenance services of security equipment
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Uzasadnienie faktyczne:Jedyną firmą w Polsce, która posiada autoryzację firmy Fike do ofertowania, dostarczania, oraz serwisowania opracowanych przez tę firmę urządzeń odciążających wybuch oraz systemów i urządzeń ochrony przeciwwybuchowej, jest firma Corona Serwis Sp. z o.o. S.k.Ponieważ przedmiot zamówienia stanowi serwisowanie i usuwanie usterek już zainstalowanego i działającego konkretnego systemu i nie ma możliwości jego wymiany lub przebudowy, nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze polegające na wykonaniu takiej usługi przez podmioty trzecie przy użyciu innych technologii i procedur.W niniejszym przypadku istnieje również przyczyna uzasadniająca wybór trybu zamówienia z wolnej ręki związana z ochroną praw wyłącznych uzasadniająca powierzenie wykonania zamówienia firmie Corona Serwis Sp. z o.o. S.k. jako jedynemu Wykonawcy zdolnemu do wykonania zamówienia, ponieważ powierzenie serwisowania urządzeń firmy Fike wraz z zapewnieniem części zamiennych/eksploatacyjnych Wykonawcy nieposiadającemu autoryzacji stanowiłoby naruszenie praw do chronionej własności przemysłowej firmy Fike.Wybór trybu zamówienia z wolnej ręki nie został również dokonany w wyniku celowego zawężenia parametrów zamówienia, ponieważ dla prawidłowego serwisowania systemu przeciwwybuchowego Fike wymagane są ściśle określone czynności serwisowe wykonane zgodnie z procedurami i technologią stanowiącymi własność firmy Fike, zatem Zamawiający może zamówić usługę serwisową tylko u jednego Wykonawcy.Uzasadnienie prawne:Wybór trybu i wszczęcie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki nastąpiło z uwagi na przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b Pzp, tj. z tego powodu, iż usługi mogą być zrealizowane tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.
Tender period
2020-06-29 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2020-302528:obj:1
Classification
CPV / 50610000
Description
Zamówienie obejmuje zapewnienie usług wsparcia technicznego, realizację prac serwisowych, usuwanie awarii i dostaw części dla systemu przeciwwybuchowego Fike zainstalowanego na urządzeniach instalacji biomasy i kotle K1 w Elektrociepłowni Siekierki.

Award

ID
ocds-pyfy63:2020-302528:award:0
Title
Serwisowanie systemów przeciwwybuchowych Fike zainstalowanych na urządzeniach instalacji biomasy i kotle K1 w EC Siekierki
Date
2020-05-20
Status
active

Parties

Roles
buyer
Organization name
PGNiG Termika SA
Street address
ul. Modlińska 15
Locality
Warszawa
Postal code
03-216
Country
PL
Contact name
Mariusz Madej
E-mail
mariusz.madej@termika.pgnig.pl
Phone
+48 225878469
Fax
+48 225878468
Website
www.termika.pgnig.pl

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
Corona Serwis Sp. z o.o. S.k.
Street address
ul. J. Baildona 16/27
Locality
Katowice
Postal code
40-115
Country
PL

Organization data Organization in JSON