Poland - Konstancin-Jeziorna: Legal advisory services

Release

ID
ocds-pyfy63:2020-302529:2020-302529
Date
2020-06-29
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Tender

Title
Poland - Konstancin-Jeziorna: Legal advisory services
Award criteria details
Not applicable
Award period
2020-07-24 - ?
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2020-06-29 - 2020-07-24

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2020-302529:obj:1
Classification
CPV / 79111000
Description
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego specjalistycznej usługi doradztwa prawnego z zakresu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiającego w trakcie fazy przygotowawczej projektu Harmony Link („Projekt”).2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.3. Każdorazowo, we wszystkich przypadkach, w których Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. Powyższe oznacza, że Wykonawca może zastosować rozwiązania opisane przez Zamawiającego „lub równoważne”.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Street address
ul. Warszawska 165
Locality
Konstancin-Jeziorna
Postal code
05-520
Country
PL
Contact name
Renata Białek
E-mail
renata.bialek@pse.pl
Phone
+48 223213101
Fax
+48 224681977
Website
Link

Organization data Organization in JSON