Bulgaria - Sofia: Architectural, construction, engineering and inspection services

Release

ID
ocds-pyfy63:2020-491797:2020-491797
Date
2020-10-16
Language
BG

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2020-491797
Releases
2020-10-16 (ocds-pyfy63:2020-491797:2020-491797)

Releases in JSON

Tender

Title
Bulgaria - Sofia: Architectural, construction, engineering and inspection services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 0:
- Price
Main procurement category
services
Procurement method details
Not applicable
Tender period
2020-10-16 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2020-491797:obj:0
Classification
CPV / 71000000
Description
Проектиране на техническо решение за модификация на сяроочистващи инсталации (СОИ) 1 и 2 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“ и доставка на оборудване с цел повишаване на ефективността на СОИ 1 и 2 и привеждането на СОИ 1 и 2 в съответствие с най-добри налични техники и комплексно разрешително (НДНТ и КР).Проектът включва проектиране и доставка на оборудване, и по-специфично:— запознаване с устройството на СОИ 1 и 2,— запознаване с работните режими на СОИ 1 и 2, чрез преглеждане на реални оперативни данни и оперативни инструкции както и посещение в централата,— изработване на компютърен модел на СОИ 1 и 2 (изчислителен динамичен хидравличен модел, Computational Fluid Dynamics model, CFD), верифициран с оперативни данни от централата и чрез допълнителни изпитания, ако се налага,— проектиране на технически решения за повишаване на ефективността на СОИ чрез оптимизиране не потока димен газ и оптимизиране на подаването на сурова варовикова суспензия— доставка оборудване съгласно изготвения проект,— надзор по време на инсталация на доставеното оборудване,— пускане в експлоатация.

Parties

Roles
buyer
Organization name
„KonturGlobal Maritsa Iztok 3“ AD
Street address
bul. „Sitnyakovo“ No. 48, et. 9
Locality
Sofiya
Postal code
1505
Country
BG
Contact name
Iliana Semova Zhelyazkova
E-mail
iliana.zhelyazkova@contourglobal.com
Website
Link

Organization data Organization in JSON