Poland - Warsaw: Engineering design services

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2020-576380
Releases
2020-11-30 (ocds-pyfy63:2020-576380:2020-576380)
2021-01-08 (ocds-pyfy63:2020-576380:2021-008406)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Warsaw: Engineering design services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price
Award period
2021-01-14 - ?
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2021-01-08 - 2021-01-14

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2020-576380:obj:0
Classification
CPV / 71320000
Description
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego w ul. Okopowej w dzielnicy Wola w Warszawie.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Street address
pl. Starynkiewicza 5
Locality
Warszawa
Postal code
02-015
Country
PL
Contact name
Michał Gnoiński, Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
E-mail
d-zamowien@mpwik.com.pl
Phone
+48 224459260
Fax
+48 224455315
Website
www.mpwik.com.pl

Organization data Organization in JSON