Slovakia - Bratislava: Building surveying services

Release

ID
ocds-pyfy63:2021-324576:2022-333963
Date
2022-06-21
Language
SK
Tags
award

Release in JSON

Tender

Title
Slovakia - Bratislava: Building surveying services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price

Award criteria for item 2:
- Price
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2022-06-21 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2021-324576:obj:1
Classification
CPV / 71315300
Additional classifications
CPV / 71520000
CPV / 71521000
Description
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru na realizáciu stavby s názvom: Činnosť stavebného dozoru pre Technicko hygienickú údržbu železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen, podľa spracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou Reming Consult, a.s. v členení podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov a v súlade s podmienkami zmluvy o dielo.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2021-324576:obj:2
Classification
CPV / 71315300
Additional classifications
CPV / 71520000
CPV / 71521000
Description
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru na realizáciu stavby s názvom: Činnosť stavebného dozoru pre Technicko hygienickú údržbu železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné, podľa spracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou Reming Consult, a.s. v členení podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov a v súlade s podmienkami zmluvy o dielo.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2021-324576:obj:3
Classification
CPV / 71315300
Additional classifications
CPV / 71520000
CPV / 71521000
Description
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru na realizáciu stavby s názvom: Činnosť stavebného dozoru pre Technicko hygienickú údržbu železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky, podľa spracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou Reming Consult, a.s. v členení podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov a v súlade s podmienkami zmluvy o dielo.

Award

ID
ocds-pyfy63:2021-324576:award:0
Title
Činnosť stavebného dozoru pre Technicko hygienickú údržbu železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen
Date
2022-06-15
Status
active

Award

ID
ocds-pyfy63:2021-324576:award:1
Title
Činnosť stavebného dozoru pre Technicko hygienickú údržbu železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné
Date
2022-06-15
Status
active

Award

ID
ocds-pyfy63:2021-324576:award:2
Title
Činnosť stavebného dozoru pre Technicko hygienickú údržbu železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky
Date
2022-06-08
Status
active
Suppliers
Eximcom s.r.o.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Street address
Rožňavská 1
Locality
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Postal code
83272
Country
SK
Contact name
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
E-mail
zssk@r-p.sk
Phone
+421 232333444
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
EUTECH a.s.
Street address
Moldavská cesta 10/B
Locality
Košice
Postal code
04011
Country
SK

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Street address
Kominárska 141/2,4
Locality
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Postal code
83203
Country
SK

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
Eximcom s.r.o.
Street address
Klincová 35
Locality
Bratislava
Postal code
82108
Country
SK
E-mail
eximcomsro@gmail.com

Organization data Organization in JSON