Poland - Olsztyn: Site-development work

Release

ID
ocds-pyfy63:2022-016680:2022-016680
Date
2022-01-13
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2022-016680
Releases
2022-01-13 (ocds-pyfy63:2022-016680:2022-016680)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Olsztyn: Site-development work
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender

Award criteria for item 1:
- Price (60)
- Quality: Przedłużenie gwarancji i rękojmi w zakresie zieleni wraz z jej pielęgnacją (40)

Award criteria for item 2:
- Price (60)
- Quality: Przedłużenie gwarancji i rękojmi (40)

Award criteria for item 3:
- Price (60)
- Quality: Przedłużenie gwarancji i rękojmi w zakresie zieleni wraz z jej pielęgnacją (40)

Award criteria for item 4:
- Price (60)
- Quality: Przedłużenie gwarancji i rękojmi w zakresie zieleni wraz z jej pielęgnacją (40)

Award criteria for item 5:
- Price (60)
- Quality: Przedłużenie gwarancji i rękojmi w zakresie zieleni wraz z jej pielęgnacją (40)

Award criteria for item 6:
- Price (60)
- Quality: Przedłużenie gwarancji i rękojmi w zakresie zieleni wraz z jej pielęgnacją (40)
Award period
2022-02-15 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków, które spełni Wykonawca.

Economic/financial eligibility:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków, które spełni Wykonawca.

Technical/professional eligibility:

Dla Części 1 i 4 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenów obejmujących elementy małej architektury, nasadzenia zieleni oraz wykonania nawierzchni o wartości robót min. brutto 500.000,00 zł.Dla Części 2 Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków, które spełni Wykonawca.Dla Części 3W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenów obejmujących elementy małej architektury, nasadzenia zieleni oraz wykonania nawierzchni o wartości robót min. brutto 200.000,00 zł.Dla Części 5W celu zapewnienia W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu co najmniej jedną usługępolegającą na utrzymaniu terenów zieleni publicznej obejmującą prace porządkowe, prace ogrodnicze ( zakładanie i pielęgnacja zieleni) za łączną kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł. brutto.Dla Części 6 W celu zapewnienia W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu terenów zieleni publicznej obejmującą prace porządkowe, prace ogrodnicze ( zakładanie i pielęgnacja zieleni) za łączną kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł. brutto.UWAGAWykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie części zamówienia, na którą składa ofertę, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może wykazać spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej (doświadczenie wykonawcy) poprzez wykazanie tego samego doświadczenia w zakresie (wymaganym) wszystkich części.
Main procurement category
works
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2022-01-13 - 2022-02-15

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-016680:obj:1
Classification
CPV / 45111291
Additional classifications
CPV / 45111200
CPV / 45112710
CPV / 45112711
CPV / 45233161
CPV / 45260000
CPV / 45262210
CPV / 45310000
CPV / 45314000
CPV / 45316100
CPV / 77211500
CPV / 77211600
CPV / 77300000
CPV / 77310000
CPV / 77313000
Description
CZĘŚĆ 1– Zagospodarowanie terenu w BartążkuZadanie 1 - Budowa AromaParku z elementami edukacji ekologicznej w Bartążku Zadanie 2 - Zagospodarowanie terenu parku w BartążkuZadanie 3 - Budowa wiaty rekreacyjnej w BartążkuSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w dokumentacji zamówienia

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-016680:obj:2
Classification
CPV / 45111291
Additional classifications
CPV / 45111200
CPV / 45260000
CPV / 45262210
Description
CZĘŚĆ 2 - Budowa wiaty rekreacyjnej w Rusi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji zamówienia

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-016680:obj:3
Classification
CPV / 45111291
Additional classifications
CPV / 45111200
CPV / 45233161
CPV / 45314000
CPV / 77300000
CPV / 77310000
Description
CZĘŚĆ 3 - Zagospodarowanie plaży nad jez. WymójSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji zamówienia

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-016680:obj:4
Classification
CPV / 45111291
Additional classifications
CPV / 44112000
CPV / 45110000
CPV / 45111200
CPV / 45233161
CPV / 45314000
CPV / 77300000
CPV / 77310000
CPV / 45262210
Description
CZĘŚĆ 4 - Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Gminnym w Bartągu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji zamówienia

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-016680:obj:5
Classification
CPV / 45111291
Additional classifications
CPV / 45111200
CPV / 77211500
CPV / 77211600
CPV / 77300000
CPV / 77310000
Description
CZĘŚĆ 5 - Zagospodarowanie terenu wzdłuż schodów terenowych w Bartągu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji zamówienia

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-016680:obj:6
Classification
CPV / 45111291
Additional classifications
CPV / 77211500
CPV / 77211600
CPV / 77300000
CPV / 77310000
CPV / 45112710
Description
CZĘŚĆ 6 - Zagospodarowanie terenu zieleniąZadanie 1 - Wykonanie nasadzeń na skarpie przy ul. Warszawskiej w StawigudzieZadanie 2 - Wykonanie nasadzeń na skwerze przy ul. Nad Łyną w BartąguZadanie 3 - Wykonanie nasadzeń wzdłuż ul. Morenowej w BartąguSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji zamówienia

Parties

Roles
buyer
Organization name
Gmina Stawiguda
Street address
ul. Olsztyńska 10
Locality
Olsztyn
Postal code
11-034
Country
PL
Contact name
Ewa Błaszkiewicz
E-mail
przetargi@stawiguda.pl
Phone
+48 895126475
Fax
+48 896500360
Website
Link

Organization data Organization in JSON