Poland - Warsaw: Electricity

Release

ID
ocds-pyfy63:2022-016688:2022-016688
Date
2022-01-13
Language
PL
Tags
award

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2022-016688
Releases
2022-01-13 (ocds-pyfy63:2022-016688:2022-016688)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Warsaw: Electricity
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Main procurement category
goods
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Zamawiający zmuszony był do zapewnienia dostaw energii elektrycznej w celu realizacji robót budowlanych i zapewnienia ogrzewania w budowanym obiekcie, Zamawiajacy odłosił konkurencyjne postępowania, w trakcie którego doszło do gwałtowengo wzrostu cen energii oraz ograniczenia odstępności energii elektrycznej na rynku krajowycm. Wykonawcy ubegajacy się o zamówienie odmówili zawarcia umowy z uwagi na brak mozliwości zapewniania dostawy energii elektrycznej. Jedynie jeden wykonawca wyraził zgodę na udzielenie zamówienia.
Tender period
2022-01-13 - ?
Tenderers
ENTRADE Sp. z o.o.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-016688:obj:1
Classification
CPV / 09310000
Description
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrycznej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego (Cytadela Warszawska). Planowane zużycie energii elektrycznej przez Zamawiającego w okresie trwania umowy (w okresie od dnia 16-12-2021, jednak nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy, do dnia 31-03-2022r.) wynosi 600 MWh. Planowane zużycie energii elektrycznej ma jedynie charakter orientacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości, ani nie ogranicza ilości objętej przedmiotem zamówienia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego orientacyjnie podanej ilości energii z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający ustala minimalną wielkość energii elektrycznej nabywanej na podstawie niniejszej umowy na 100 MWh.

Award

ID
ocds-pyfy63:2022-016688:award:0
Date
2021-12-10
Status
active
Suppliers
ENTRADE Sp. z o.o.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Muzeum Wojska Polskiego
Street address
Aleje Jerozolimskie 3
Locality
Warszawa
Postal code
00-459
Country
PL
Contact name
Pawel Cieslik
E-mail
kancelaria.cieslik@wp.pl
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
ENTRADE Sp. z o.o.
Street address
Poznańska 86/88
Locality
Jawczyce
Postal code
05-850
Country
PL

Organization data Organization in JSON