Poland - Piasek: Forestry services

Release

ID
ocds-pyfy63:2022-016703:2022-016703
Date
2022-01-13
Language
PL
Tags
award

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2022-016703
Releases
2022-01-13 (ocds-pyfy63:2022-016703:2022-016703)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Piasek: Forestry services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price

Award criteria for item 2:
- Price
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Zgodnie z regulacją art. 214 ust. 1 pkt 7 nowej pzp -w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości; Zamówienie podstawowe ZG.270.9.2020, w ogłoszeniu zastrzegało możliwość do 50% wartości usług podobnych, wartość zamówienia podstawowego zawierała wyliczone usługi podobne.art.213 ust.2 PZP wskazuje, ze zamawiajacy MOŻE przekazać ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, nie jest to jednak obligatoryjne w przypadku trybu z wolnej ręki z art. 214 ust 1 pkt 7.
Tender period
2022-01-13 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-016703:obj:1
Classification
CPV / 77200000
Additional classifications
CPV / 77210000
CPV / 77211000
CPV / 77211100
CPV / 77211200
CPV / 77211400
CPV / 77231000
Description
Przedmiotem zamówienia są usługi podobne z zakresu gospodarki leśnej zgodne z zamówieniem podstawowym ZG.270.9.2020 obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kobiór w roku 2022 - w I kwartale..Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości pracz zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna stanowiące załacznik do Zaproszenia do negocjacji z dnia 24.12.2021r.. Opisy kodów czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz zasady odbioru zawiera załacznik nr 4 do SIWZ.- ZG.270.9.2020

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-016703:obj:2
Classification
CPV / 77200000
Additional classifications
CPV / 77231000
CPV / 77230000
CPV / 77211400
CPV / 77211300
CPV / 77211200
CPV / 77211100
CPV / 77211000
CPV / 77210000
CPV / 75251120
Description
Przedmiotem zamówienia są usługi podobne z zakresu gospodarki leśnej zgodne z zamówieniem podstawowym ZG.270.9.2020 obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kobiór w roku 2022 - w I kwartale..Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości pracz zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna stanowiące załacznik do Zaproszenia do negocjacji z dnia 24.12.2021r.. Opisy kodów czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz zasady odbioru zawiera załacznik nr 4 do SIWZ.- ZG.270.9.2020

Award

ID
ocds-pyfy63:2022-016703:award:0
Title
Wykonanie usług podobnych do zamówienia podstawowego ZG.270.9.2020 - pakiet 1
Date
2022-01-03
Status
active

Award

ID
ocds-pyfy63:2022-016703:award:1
Title
Wykonanie usług podobnych do zamówienia podstawowego ZG.270.9.2020 - pakiet 2
Date
2022-01-03
Status
active

Parties

Roles
buyer
Organization name
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór
Street address
ul. Katowicka 141
Locality
Piasek
Postal code
43-211
Country
PL
Contact name
Jadwiga Długajczyk
E-mail
kobior@katowice.lasy.gov.pl
Phone
+48 322188181
Fax
+48 322188255
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
konsorcjum firm z liderem Andrzej Więcek z firmy PU BÓR
Street address
ul. Dębowa 7
Locality
Orzesze
Postal code
43-180
Country
PL

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
Prace Leśne i Zagospodarowanie Terenów Zielonych Józef Janas
Street address
ul. Kwiatowa 18
Locality
Kobiór
Postal code
43-210
Country
PL

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
FUH Ewa i Piotr Janosz S.C
Street address
ul. Wyzwolenia 119
Locality
Kryry
Postal code
43-265
Country
PL

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
ZUL GROT-LAS Konrad Jantoń
Street address
ul. Zgońska 38
Locality
Suszec
Postal code
43-267
Country
PL

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
konsorcjum firm z liderem Andrzej Koczor firma DENDROBUD A.Koczor,A.Koczoe spJ
Street address
ul. Korfantego 70
Locality
Gilowice
Postal code
43-227
Country
PL

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
TRANS-DREW Jerzy Duraj, Tomasz Duraj S.C
Street address
ul. Promnicka 19
Locality
Kobiór
Postal code
43-210
Country
PL

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
PW BÓR Ryszard Koczy
Street address
ul. Czajkowskiego 28
Locality
Ćwiklice
Postal code
43-229
Country
PL

Organization data Organization in JSON