Slovakia - Bratislava: Railway passenger coaches

Release

ID
ocds-pyfy63:2022-336499:2022-336499
Date
2022-06-22
Language
SK

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2022-336499
Releases
2022-06-22 (ocds-pyfy63:2022-336499:2022-336499)

Releases in JSON

Tender

Title
Slovakia - Bratislava: Railway passenger coaches
Award criteria details
Not applicable
Main procurement category
goods
Procurement method details
Not applicable
Tender period
2022-06-22 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-336499:obj:1
Classification
CPV / 34622200
Description
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. pripravuje verejné obstarávanie na nákup resp. prenájom klimatizovaných lôžkových vozňov pre vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu, ktoré musia vyhovovať RIC (Dohovor o výmene a používaní osobných a batožinových vozňov v medzinárodnej doprave).Účelom PTK je oslovenie potencionálnych hospodárskych subjektov zaoberajúcich sa výrobou, resp. prevádzkovaním OV s cieľom zistenia počtu OV, ktoré sú k dispozícii a stanovenia požiadaviek na predmet zákazky v pripravovanom verejnom obstarávaní tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Street address
Rožňavská 1
Locality
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Postal code
83272
Country
SK
Contact name
Ing. Monika Martinková
E-mail
martinkova.monika@slovakrail.sk
Phone
+421 220295475
Website
Link

Organization data Organization in JSON