Slovakia - Bratislava: Software support services

Release

ID
ocds-pyfy63:2022-359949:2022-359949
Date
2022-07-04
Language
SK

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2022-359949
Releases
2022-07-04 (ocds-pyfy63:2022-359949:2022-359949)

Releases in JSON

Tender

Title
Slovakia - Bratislava: Software support services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Obstarávateľ je presvedčený, že sú naplnené všetky zákonné požiadavky podľa zákona o verejnom obstarávaní pre aplikáciu postupu priameho rokovacieho konania a odporúčania z dokumentu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu s názvom Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe zo dňa 16.05.2019, a to predovšetkým z nasledujúcich dôvodov:I) Je nevyhnutné prevádzkovať systém v súlade s licenčným modelom dodávateľa ku ktorému sa spoločnosť ZSSK zaviazala v predchádzajúcich zmluvách a objednávkach.II) Len spoločnosť DXC Technology Slovakia s.r.o., je jediná oprávnená riešiť zásahy do diela ktoré sú potrebné pri prevádzke integrovaného informačného systému. Obstarávateľ vo verejnom obstará bude vyžadovať od dodávateľa zmenu súčasných zmluvných podmienok, ktoré zakladajú stav lock-in, čím dôjde k prevodu majetkových práv komentovaného zdrojového kódu, oprávňujúcich objednávateľa, resp. tretie osoby k úpravám a zásahom do SW diela, t.j. získať práva na použitie SW diel minimálne v rozsahu, ustanovenom v § 19 ods. 4 autorského zákona.III) Ide o prípad, keď pri zadávaní predmetnej zákazky použitie niektorých z otvorených postupov upravených v zákone o verejnom obstarávaní nie je skutočne možné, z dôvodu existencie situácie výlučnosti, ktorá vznikla v dôsledku existencie objektívnych technických a právnych dôvodov, pre ktoré neexistuje žiadne primerané alternatívne, resp. náhradné riešenie, pretože z objektívnych dôvodov, t. j. z dôvodov, ktoré nevznikli so zreteľom na postup obstarávateľa uskutočnený v minulosti a ani v súčasnosti pri zabezpečovaní požadovaných cieľov, nie je možné zabezpečiť rovnaký, resp. podobný výsledok inou službou prostredníctvom iného hospodárskeho subjektu tak, aby nevznikli neprimerané ťažkosti a náklady pri dosiahnutí splnenia všetkých potrieb obstarávateľa.IV) Nedostatok primeraných alternatívnych/náhradných riešení nie je spôsobený subjektívnymi faktormi, ale primárne technickými dôvodmi, ktoré spočívajú v rôznych súvisiacich technických okolnostiach, technických obmedzeniach a technických rizikách, ktoré spôsobujú, že je technicky nemožné pre iný hospodársky subjekt dosiahnuť požadované ciele verejného obstarávania.(Pre nedostatok znakov pokračovanie v bode VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE tohto oznámenia).
Tender period
2022-07-04 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-359949:obj:1
Classification
CPV / 72261000
Additional classifications
CPV / 72600000
Description
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania služieb aplikačnej a prevádzkovej podpory informačného systému IKVC (Integrovaný systém komplexného vybavenia cestujúcich)

Award

ID
ocds-pyfy63:2022-359949:award:0
Title
1
Date
2022-06-28
Status
active

Parties

Roles
buyer
Organization name
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Street address
Rožňavská 1
Locality
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Postal code
83272
Country
SK
Contact name
JUDr. Pavel Garaj
E-mail
garaj.pavel@slovakrail.sk
Phone
+421 220295223
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
DXC Technology Slovakia s. r. o.
Street address
Galvaniho 7
Locality
Bratislava
Postal code
82002
Country
SK

Organization data Organization in JSON