Poland - Świerklaniec: Road transport services

Release

ID
ocds-pyfy63:2022-430810:2022-430810
Date
2022-08-05
Language
PL
Tags
award

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2022-430810
Releases
2022-08-05 (ocds-pyfy63:2022-430810:2022-430810)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Świerklaniec: Road transport services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price

Award criteria for item 2:
- Price

Award criteria for item 3:
- Price
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt. 2 lit.d ustawy Prawo zamówień publicznych: zamówienia sektorowego można udzielić w trybie z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, sektorowych negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo partnerstwa innowacyjnego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp albo nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp lub, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.W prowadzonym poprzednio postępowaniu na część nr I, II i III, których dotyczy zaproszenie, prowadzone negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawi zamówienia publicznego. W związku z powyższym postępowanie to zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 8 ustawy Pzp.
Tender period
2022-08-05 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-430810:obj:1
Classification
CPV / 60100000
Description
Świadczenie usług kierowania autobusami miejskimi należącymi do PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu na linii nr 288/1.Ilość przewidzianych roboczogodzin: 4.695Ilość przewidzianych wozokilometrów: 92.912Typ taboru: BNDo realizacji zamówienia. Wykonawca powinien skierować co najmniej 2 kierowców posiadających określone przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej.Kierowcy ci nie mogą być zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiającego.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-430810:obj:2
Classification
CPV / 60100000
Description
Świadczenie usług kierowania autobusami miejskimi należącymi do PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu na linii nr 80/2.Ilość przewidzianych roboczogodzin: 6.886Ilość przewidzianych wozokilometrów: 129.721Typ taboru: BNDo realizacji zamówienia. Wykonawca powinien skierować co najmniej 2 kierowców posiadających określone przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej.Kierowcy ci nie mogą być zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiającego.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-430810:obj:3
Classification
CPV / 60100000
Description
Świadczenie usług kierowania autobusami miejskimi należącymi do PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu na linii nr M107/2.Ilość przewidzianych roboczogodzin: 6.891Ilość przewidzianych wozokilometrów: 145.424Typ taboru: BNDo realizacji zamówienia. Wykonawca powinien skierować co najmniej 2 kierowców posiadających określone przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej.Kierowcy ci nie mogą być zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiającego.

Award

ID
ocds-pyfy63:2022-430810:award:0
Title
świadczenie, usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu - linie 288, 80 i M107
Date
2022-07-29
Status
active

Parties

Roles
buyer
Organization name
Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Street address
ul. Parkowa 3
Locality
Świerklaniec
Postal code
42-622
Country
PL
Contact name
Justyna Krzystanek
E-mail
j.krzystanek@pkm-swierklaniec.pl
Phone
+48 323813314
Fax
+48 323813310
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
City Line 2 Sp. z o.o.
Street address
ul. Wieniawskiego 18
Locality
Chorzów
Postal code
41-506
Country
PL

Organization data Organization in JSON