Slovakia - Bratislava: Software programming and consultancy services

Release

ID
ocds-pyfy63:2023-224721:2023-316810
Date
2023-05-26
Language
SK
Tags
tenderUpdate

Release in JSON

Tender

Title
Slovakia - Bratislava: Software programming and consultancy services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price
Award period
2023-06-12 - ?
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2023-05-26 - 2023-06-12

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-224721:obj:0
Classification
CPV / 72200000
Description
Predmetom zákazky sú licencie a služby nevyhnutné na podpora a rozvoj aplikačno-integračného prostredia ŽSR, aj rozvoja IS v súlade s požiadavkami prevádzkovateľov IS na zabezpečenie poskytovania služieb dopravnej cesty.Ďalšie informácie a požiadavky na predmet zákazky sú súčasťou súťažných podkladov ako aj ostatnej zadávacejdokumentácie poskytnutej obstarávateľom prostredníctvom svojho profilu v lehote na predkladanie ponúk.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Železnice Slovenskej republiky
Street address
Klemensova
Locality
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Postal code
81361
Country
SK
Contact name
Peter Mládek
E-mail
mladek.peter@zsr.sk
Website
Link

Organization data Organization in JSON