Poland - Iława: Meal-cooking services

Release

ID
ocds-pyfy63:2023-331072:2023-410543
Date
2023-07-07
Language
PL
Tags
award

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2023-331072

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Iława: Meal-cooking services
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender

Award criteria for item 1:
- Price (60)
- Quality: Odległość kuchni Wykonawcy od siedziby Zamawiającego (10)
- Quality: Urozmaicenie posiłku dodatkowym owocem lub dodatkowe owoce w jogurcie albo dodatkowo koktajl owocowy do obiadu (15)
- Quality: Dwa rodzaje dodatku do pieczywa na kolację (15)
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2023-07-07 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-331072:obj:1
Classification
CPV / 55322000
Additional classifications
CPV / 55520000
CPV / 55521200
Description
1. Usługa obejmuje: a) przygotowanie posiłków w ilościach wynikających z ilości hospitalizowanych pacjentów z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń dietetycznych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie oraz Instytutu Matki i Dziecka. Podstawą sporządzanych posiłków będzie jadłospis dekadowy sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez upoważnionego pracownika Szpitala, który uwzględniać będzie żywienie na bazie diety podstawowej lekkostrawnej oraz diet specjalnych, dostarczanie posiłków 3 razy dziennie do wydzielonych miejsc w Szpitalu („miejsca dostarczenia posiłków”). b) zamawiający wymaga aby Wykonawca po dostarczeniu i wydaniu posiłków zabrał brudne bemary oraz pojemniki GN/termo porty z obszaru Zamawiającego oraz zapewnił we własnym zakresie ich mycie i dezynfekcję zgodnie z procedurami Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). c) odbiór resztek pokonsumpcyjnych (3 razy dziennie), Wykonawca dostarczał będzie odpowiednie ilości pojemników (wynikająca z zapotrzebowania) do resztek pokonsumpcyjnych. Wszystkie elementy wykonywanej usługi muszą być zgodne z procedurami systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Punktów Krytycznych (Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)). Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225). 2. Zamawiający przewiduje średnio dziennie następującą ilość posiłków: I śniadanie - ok. 220 II śniadanie - ok. 50 (dieta cukrzycowa, dla dzieci – oddział pediatryczny, dla kobiet karmiących – oddział położniczy) obiady - ok. 220 + ok. 10 porcji dla pacjentów oddziału dziennej psychiatrii podwieczorki - ok. 50 (dieta cukrzycowa, dla dzieci – oddział pediatryczny, dla kobiet karmiących – oddział położniczy) oraz 30 drożdżówek (OTUA) kolacje - OK. 220 dodatek nocny na dietę cukrzycową oraz na oddział położniczy – ok. 35 Wykonawca przygotuje i dostarczy posiłki w liczbie wynikającej z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia większej ilości posiłków w sytuacji nadzwyczajnej, nie trwającej dłużej niż 30 dni, której nie można było przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia, a związanej ze zwiększonym napływem rannych lub chorych.

Award

ID
ocds-pyfy63:2023-331072:award:0
Title
świadczenie usługi całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Date
2023-06-28
Status
active

Parties

Roles
buyer
Organization name
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Street address
Andersa
Locality
Iława
Postal code
14-200
Country
PL
E-mail
dzp@szpital.ilawa.pl
Website
www.szpital.ilawa.pl

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
Ewa Morenc-Czyżewska Firma Cateringowa "Gusto"
Street address
Hanki Ordonówny 8
Locality
Ostróda
Postal code
14-100
Country
PL

Organization data Organization in JSON