Poland - Łódź: Miscellaneous computer equipment

Release

ID
ocds-pyfy63:2023-331080:2023-331080
Date
2023-06-02
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2023-331080
Releases
2023-06-02 (ocds-pyfy63:2023-331080:2023-331080)
2023-06-30 (ocds-pyfy63:2023-331080:2023-392813)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Łódź: Miscellaneous computer equipment
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender

Award criteria for item 1:
- Price (60)
- Quality: Termin dostawy (40)

Award criteria for item 2:
- Price (60)
- Quality: Termin dostawy (40)

Award criteria for item 3:
- Price (60)
- Quality: Termin dostawy (40)

Award criteria for item 4:
- Price (60)
- Quality: Termin dostawy (40)

Award criteria for item 5:
- Price (60)
- Quality: Termin dostawy (40)

Award criteria for item 6:
- Price (60)
- Quality: Termin dostawy (40)

Award criteria for item 7:
- Price (60)
- Quality: Termin dostawy (40)

Award criteria for item 8:
- Price (60)
- Quality: Termin dostawy (40)

Award criteria for item 9:
- Price (60)
- Quality: Termin dostawy (40)

Award criteria for item 10:
- Price (60)
- Quality: Termin dostawy (40)

Award criteria for item 11:
- Price (60)
- Quality: Termin dostawy (40)

Award criteria for item 12:
- Price (60)
- Quality: Termin dostawy (40)

Award criteria for item 13:
- Price (60)
- Quality: Termin dostawy (40)

Award criteria for item 14:
- Price (60)
- Quality: Termin dostawy (40)

Award criteria for item 15:
- Price (60)
- Quality: Termin dostawy (40)

Award criteria for item 16:
- Price (60)
- Quality: Termin dostawy (40)

Award criteria for item 17:
- Price (60)
- Quality: Termin dostawy (40)
Award period
2023-07-04 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Economic/financial eligibility:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Technical/professional eligibility:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Main procurement category
goods
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2023-06-02 - 2023-07-04

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-331080:obj:1
Classification
CPV / 30236000
Description
Pakiet 1 – Drukarka do etykiet typ I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 8 do SWZ.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-331080:obj:2
Classification
CPV / 30236000
Description
Pakiet 2 – Drukarka do etykiet typ II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 8 do SWZ.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-331080:obj:3
Classification
CPV / 30236000
Description
Pakiet 3 – Drukarka do opasek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 8 do SWZ.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-331080:obj:4
Classification
CPV / 30236000
Additional classifications
CPV / 30216130
Description
Pakiet 4 – Skaner do kodów (bezprzewodowy) typ I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 8 do SWZ.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-331080:obj:5
Classification
CPV / 30236000
Additional classifications
CPV / 30216130
Description
Pakiet 5 – Skaner do kodów (bezprzewodowy) typ II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 8 do SWZ.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-331080:obj:6
Classification
CPV / 30236000
Additional classifications
CPV / 48820000
Description
Pakiet 6 – Serwer typ I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 8 do SWZ.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-331080:obj:7
Classification
CPV / 30236000
Additional classifications
CPV / 48820000
Description
Pakiet 7 – Serwer typ II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 8 do SWZ.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-331080:obj:8
Classification
CPV / 30236000
Description
Pakiet 8 – Komputer. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 8 do SWZ.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-331080:obj:9
Classification
CPV / 30236000
Additional classifications
CPV / 30213100
Description
Pakiet 9 – Laptop. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 8 do SWZ.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-331080:obj:10
Classification
CPV / 30236000
Description
Pakiet 10 – UPS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 8 do SWZ.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-331080:obj:11
Classification
CPV / 30236000
Additional classifications
CPV / 30213200
Description
Pakiet 11 – Tablet. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 8 do SWZ.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-331080:obj:12
Classification
CPV / 30236000
Description
Pakiet 12 – Infokiosk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 8 do SWZ.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-331080:obj:13
Classification
CPV / 30236000
Additional classifications
CPV / 30216200
Description
Pakiet 13 – Czytniki do e-dowodów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 8 do SWZ.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-331080:obj:14
Classification
CPV / 30236000
Additional classifications
CPV / 30216200
Description
Pakiet 14 – Czytnik kart pracowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 8 do SWZ.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-331080:obj:15
Classification
CPV / 30236000
Additional classifications
CPV / 30232110
Description
Pakiet 15 – Drukarka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 8 do SWZ.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-331080:obj:16
Classification
CPV / 30236000
Additional classifications
CPV / 30121300
Description
Pakiet 16 – Urządzenie wielofunkcyjne sieciowe;. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 8 do SWZ.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-331080:obj:17
Classification
CPV / 30236000
Description
Pakiet 17 – Drukarka do kodów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 8 do SWZ.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
Street address
ul. Franciszkańska 17/25
Locality
Łódź
Postal code
91-433
Country
PL
Contact name
Anna Skałban
E-mail
a.skalban@krwiodawstwo.pl
Phone
+48 426161464
Fax
+48 426161403
Website
www.krwiodawstwo.pl

Organization data Organization in JSON