Czechia - Brno: Solar photovoltaic modules

Release

ID
ocds-pyfy63:2023-700301:2023-700301
Date
2023-11-17
Language
CS
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2023-700301
Releases
2023-11-17 (ocds-pyfy63:2023-700301:2023-700301)

Releases in JSON

Tender

Title
Czechia - Brno: Solar photovoltaic modules
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2023-12-18 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 Zákona prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) Zákona prokáže dodavatel předložením dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Zadavatel požaduje doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (zejména výpis ze živnostenského rejstříku) či licenci pro: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) Zákona prokáže dodavatel předložením dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to: Osvědčením o získání profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
Main procurement category
goods
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2023-11-17 - 2023-12-18
Value
22 492 490.00 CZK
Minimum value
22 492 490.00 CZK

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2023-700301:obj:1
Classification
CPV / 09331200
Additional classifications
CPV / 45300000
CPV / 45310000
CPV / 45000000
CPV / 09332000
CPV / 45251220
CPV / 45315100
Description
Předmětem veřejné zakázky je pořízení, výstavba a instalace fotovoltaické elektrárny v areálu čistírny odpadních vod Brno – Modřice včetně kioskové trafostanice a kabelových vedení o celkovém počtu 1818 kusů fotovoltaických panelů s výkonem 550 Wp a o celkovém počtu 9 kusů měničů s výkonem 100 kW.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Street address
Pisárecká 555/1a
Locality
Brno
Postal code
60300
Country
CZ
Contact name
Mgr. Bc. Tereza Hošková
E-mail
vz_bvk@weinholdlegal.com
Phone
+420 225385106
Website
Link

Organization data Organization in JSON