Czechia - Prague: Tramway passenger coaches

Release

ID
ocds-pyfy63:2024-051670:2024-051670
Date
2024-01-26
Language
CS
Tags
award

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2024-051670
Releases
2024-01-26 (ocds-pyfy63:2024-051670:2024-051670)

Releases in JSON

Tender

Title
Czechia - Prague: Tramway passenger coaches
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Main procurement category
goods
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Tato veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 63 odst. 3 písm. b) ZZVZ. Jedná se o subdodávky pro realizaci modernizace tramvají, zadavatel není vlastníkem výkresové dokumentace pro výrobu předmětu plnění veřejné zakázky. Dodavatel je společně se svými smluvními partnery vlastníkem dokumentace k výrobě středních nízkopodlažních článků typu ML8LF, homologovaných pro provoz v ČR a určených pro komplexní modernizaci tramvají typu KT8D5. Dodavatele je tak v současné době jediným dodavatelem pro ČR homologovaných středních nízkopodlažních článků typu ML8LF.
Tender period
2024-01-26 - ?
Tenderers
PRAGOIMEX a.s.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2024-051670:obj:1
Classification
CPV / 34622100
Description
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávku středních nízkopodlažních článků ML8LF pro modernizaci vozů KT8.

Award

ID
ocds-pyfy63:2024-051670:award:0
Title
Dodávka středních nízkopodlažních článků ML8LF pro modernizaci vozů KT8
Date
2023-12-29
Status
active
Suppliers
PRAGOIMEX a.s.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Street address
Sokolovská 42/217
Locality
Praha
Postal code
19000
Country
CZ
Contact name
Alena Kuželová
E-mail
zakazky@dpp.cz
Phone
+420 296193092
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
PRAGOIMEX a.s.
Street address
Pod náspem 795/12
Locality
Praha
Postal code
19000
Country
CZ

Organization data Organization in JSON