Czechia - Olomouc: Syringes

Release

ID
ocds-pyfy63:2024-053515:2024-053515
Date
2024-01-26
Language
CS
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2024-053515
Releases
2024-01-26 (ocds-pyfy63:2024-053515:2024-053515)

Releases in JSON

Tender

Title
Czechia - Olomouc: Syringes
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender
Award period
2024-02-26 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Dle § 77 odst. 1 ZZVZ prokáže dodavatel splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán.Zadavatel dále dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje doložení výpisu z registru SÚKL nebo čestného prohlášení, že je dodavatel veden v registru SÚKL jako dodavatel ZP (zdravotnických prostředků) s uvedením registračního čísla dodavatele ZP (originál, ověřená kopie, prostá kopie či scan čestného prohlášení).
Main procurement category
goods
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2024-01-26 - 2024-02-26
Value
5 024 700.00 CZK
Minimum value
5 024 700.00 CZK

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2024-053515:obj:1
Classification
CPV / 33141310
Description
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky stříkaček injekčních dvojdílných pro FN Olomouc.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Fakultní nemocnice Olomouc
Street address
Zdravotníků 248/7
Locality
Olomouc - Nová Ulice
Postal code
77900
Country
CZ
Contact name
Ing. Pavel Dočkal
E-mail
zakazky@fnol.cz
Phone
+420 588445273
Fax
+420 585413841
Website
Link

Organization data Organization in JSON