Poland - Bełchatów: Outpatient care services

Release

ID
ocds-pyfy63:2024-053528:2024-053528
Date
2024-01-26
Language
PL
Tags
award

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2024-053528
Releases
2024-01-26 (ocds-pyfy63:2024-053528:2024-053528)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Bełchatów: Outpatient care services
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender

Award criteria for item 1:
- Cost: Oferowany procent według wyceny punktowej procedur dokonanej przez NFZ (80%)
- Quality: Gotowość do udzielania świadczeń (10%)
- Quality: Staż pracy w zawodzie (10%)

Award criteria for item 2:
- Cost: Oferowany procent według wyceny punktowej procedur dokonanej przez NFZ (80%)
- Quality: Gotowość do udzielania świadczeń (10%)
- Quality: Staż pracy w zawodzie (10%)
Main procurement category
services
Procurement method details
Contract award without prior publication

Justification:

Zgodnie z art. 151 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ześrodków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.), w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięciapostępowania należy przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, jeżeli wartośćprzedmiotu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekracza wyrażoną w złotych równowartośćkwoty 130.000 euro według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski. W związku z w/w art. na podmiocie leczniczym ciąży obowiązek przekazania jedynie ogłoszenia o wynikach rozstrzygnięciapostępowania konkursowego o udzielenie świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 15kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) do udzielenia zamówienia niestosuje się przepisów o zamówieniach publicznych
Tender period
2024-01-26 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2024-053528:obj:1
Classification
CPV / 85112200
Description
Przedmiotem postępowania konkursowego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie: Pakiet Nr 1 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradni Alergologicznej dla Dorosłych. Szacunkowa ilość punktów do zrealizowania w okresie objętym postępowaniem konkursowym tj. 01.01.2024 - 31.12.2025 wynosi 100000.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2024-053528:obj:2
Classification
CPV / 85112200
Description
Przedmiotem postępowania konkursowego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie: Pakiet Nr 2 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradni Alergologicznej dla Dzieci. Szacunkowa ilość punktów do zrealizowania w okresie objętym postępowaniem konkursowym tj. 01.01.2024 - 31.12.2025 wynosi 440000.

Award

ID
ocds-pyfy63:2024-053528:award:0
Title
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Alergologicznej dla Dorosłych.
Date
2023-12-28
Status
active

Award

ID
ocds-pyfy63:2024-053528:award:1
Title
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Alergologicznej dla Dzieci
Date
2023-12-28
Status
active

Award

ID
ocds-pyfy63:2024-053528:award:2
Title
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Alergologicznej dla Dzieci.
Date
2023-12-28
Status
active

Parties

Roles
buyer
Organization name
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIE
Street address
UL. CZAPLINIECKA 123
Locality
BEŁCHATÓW
Postal code
97-400
Country
PL
Contact name
Marek Lipnicki
E-mail
z.publiczne@szpital-belchatow.pl
Phone
+48 446358236/ +48 446358208
Fax
+48 446358208
Website
www.szpital-belchatow.pl

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
Prywatny Gabinet Lekarski Krzysztof Zochniak
Locality
Bełchatów
Country
PL

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
Prywatny Gabinet Lekarski Maria Szczęsna
Locality
Bełchatów
Country
PL

Organization data Organization in JSON