Czechia - Prague: Repair, maintenance and associated services related to railways and other equipment

Release

ID
ocds-pyfy63:2024-053534:2024-053534
Date
2024-01-26
Language
CS
Tags
award

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2024-053534
Releases
2024-01-26 (ocds-pyfy63:2024-053534:2024-053534)

Releases in JSON

Tender

Title
Czechia - Prague: Repair, maintenance and associated services related to railways and other equipment
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Tato veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 63 odst. 3 písm. c) ZZVZ.Předmět veřejné zakázky je předmětem práv ochrany duševního vlastnictví ve prospěch dodavatele, č. přihlášky patentu 2010_767, název „Brzdová jednotka“, č. přihlášky užitného vzoru 2014_30184, název „Samočinný stavěč odlehlosti zdrží brzdové jednotky, zvláště kolejových vozidel“, č. přihlášky užitného vzoru 2014_30214, název „Uspořádání brzdové jednotky kotoučové brzdy kolejových vozidel“, resp. č. přihlášky užitného vzoru 2015_31244, „Střadač pasivní hydraulické brzdové jednotky, zejména pro hydraulické brzdové systémy kolejových vozidel“. Tyto patenty, užitné vzory, resp. odpovídající práva duševního vlastnictví dodavatele, pokrývají celý předmět plnění veřejné zakázky.Uvedené je objektivní skutečností odůvodňující zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 3 písm. c) ZZVZ, podle kterého „Zadavatel může také použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud veřejná zakázka může být splněna pouze určitým dodavatelem, neboť je to nezbytné z důvodu ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví.“Na tuto ochranu práv duševního vlastnictví a nemožnost předání odpovídající technické dokumentace třetím stranám dodavatel v rámci přípravy veřejné zakázky zadavatelem (konkrétně dne 10. 7. 2020) výslovně odkázal.
Tender period
2024-01-26 - ?
Tenderers
DAKO-CZ, a.s.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2024-053534:obj:1
Classification
CPV / 50220000
Additional classifications
CPV / 50222000
Description
Účelem této veřejné zakázky s názvem „Opravy brzdových systémů 14T a 15T“ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže).Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb zadavateli spočívajících v opravách brzdových systémů 14T a 15T.

Award

ID
ocds-pyfy63:2024-053534:award:0
Title
Opravy brzdových systémů 14T a 15T
Date
2023-12-29
Status
active
Suppliers
DAKO-CZ, a.s.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Street address
Sokolovská 42/217, Vysočany
Locality
Praha 9
Postal code
19000
Country
CZ
Contact name
Alena Kuželová
E-mail
zakazky@dpp.cz
Phone
+420 296193092
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
DAKO-CZ, a.s.
Street address
Josefa Daňka 1956, 538 43 Třemošnice
Locality
Třemošnice
Postal code
538 43
Country
CZ
E-mail
dako-cz@dako-cz.cz
Phone
+420 469617111
Fax
+420 469617115
Website
Link

Organization data Organization in JSON