Bulgaria - Sofia: Repair and maintenance services of cars

Release

ID
ocds-pyfy63:2022-336650:2022-483206
Date
2022-09-05
Language
BG
Tags
award

Release in JSON

Tender

Title
Bulgaria - Sofia: Repair and maintenance services of cars
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price

Award criteria for item 2:
- Price
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2022-09-05 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-336650:obj:1
Classification
CPV / 50112000
Description
Обособената позиция от обществената поръчка включва извънгаранционно техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, доставка, включително и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали на наличния автомобилен парк от леки и лекотоварни автомобили на ЕСО ЕАД, обслужващи МЕПР Перник за срок до 31.05.2024 г.Забележка: В посоченото разпределение на автомобилите може да настъпи промяна в резултат на бракуване, закупуване на нови автомобили, прехвърляне на автомобили от един район в друг.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-336650:obj:2
Classification
CPV / 50112000
Description
Обособената позиция от обществената поръчка включва извънгаранционно техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, доставка, включително и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали на наличния автомобилен парк от леки и лекотоварни автомобили на ЕСО ЕАД, обслужващи МЕПР Габрово за срок до 31.05.2024 г.Забележка: В посоченото разпределение на автомобилите може да настъпи промяна в резултат на бракуване, закупуване на нови автомобили, прехвърляне на автомобили от един район в друг.

Award

ID
ocds-pyfy63:2022-336650:award:0
Title
„Техническо обслужване и ремонт, включително доставка на резервни части, материали и консумативи за леки и лекотоварни автомобили, обслужващи МЕПР Перник“
Status
unsuccessful

Award

ID
ocds-pyfy63:2022-336650:award:1
Title
„Техническо обслужване и ремонт, включително доставка на резервни части, материали и консумативи за леки и лекотоварни автомобили, обслужващи МЕПР Габрово“
Status
unsuccessful

Parties

Roles
buyer
Organization name
ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR EAD
Street address
bul. Tsar Boris III No. 201
Locality
gr. Sofiya
Postal code
1618
Country
BG
Contact name
Neli Slavchova Kostova
E-mail
n.kostova@eso.bg
Phone
+359 29696841
Fax
+359 9626189
Website
Link

Organization data Organization in JSON