Bulgaria - Sofia: Repair and maintenance services of cars

Release

ID
ocds-pyfy63:2022-336650:2022-653940
Date
2022-11-25
Language
BG
Tags
award

Release in JSON

Tender

Title
Bulgaria - Sofia: Repair and maintenance services of cars
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2022-11-25 - ?
Tenderers
КАРИО ООД

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-336650:obj:1
Classification
CPV / 50112000
Description
Обособената позиция от обществената поръчка включва извънгаранционно техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, доставка, включително и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали на наличния автомобилен парк от леки и лекотоварни автомобили на ЕСО ЕАД, обслужващи МЕПР Сливен за срок до 31.05.2024 г.Забележка: В посоченото разпределение на автомобилите може да настъпи промяна в резултат на бракуване, закупуване на нови автомобили, прехвърляне на автомобили от един район в друг.

Award

ID
ocds-pyfy63:2022-336650:award:0
Title
„Техническо обслужване и ремонт, включително доставка на резервни части и консумативи за леки и лекотоварни автомобили, собственост на ЕСО ЕАД” с 9 обособени позиции, Обособена позиция 9: „Техническо
Date
2022-11-17
Status
active
Suppliers
КАРИО ООД

Parties

Roles
buyer
Organization name
ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR EAD
Street address
bul. Tsar Boris III No. 201
Locality
gr. Sofiya
Postal code
1618
Country
BG
Contact name
Neli Slavchova Kostova
E-mail
n.kostova@eso.bg
Phone
+359 29696841
Fax
+359 29626189
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
КАРИО ООД
Street address
ул.БАНСКО ШОСЕ №.13А
Locality
гр. Сливен
Postal code
8800
Country
BG
E-mail
office@cario.bg
Phone
+359 889998806
Website
Link

Organization data Organization in JSON